IVM HET CORONA VIRUS ZIJN WIJ BEPERKT GEOPEND

Openingstijden winkel:

Dinsdag t/m zaterdag
van 12.30 tot 16.30 uur

Openingstijden inname:

Woensdag t/m zaterdag
van 12.30 tot 16.15 uur

 

Onze locatie is in  , vlakbijj de Jumbo en Aldi, achter de huisartsenpost aan de Van Heemstraweg-west 9, 5301PA. Volg de borden! 

Klik hier voor de  plattegrond.

Hier vindt u alle contactgegevens.

 

» Over ons » Missie en visie

Missie en visie

Kringloop De Spullewaard gaat uit van Stichting Kringloop Zaltbommel. Die runt vanaf 2004 een kringloopwinkel in Zaltbommel, eerst in de binnenstad, daarna aan de Spellewaardsestraat en sinds 8 maart 2014 in het gebouw van de oude LTS aan de Van Heemstraweg-west 9a, vlakbij Aldi en Jumbo, pal achter de huisartsenpost; Pand 9.

Elders op deze site kunt u lezen hoe de kringloop in Zaltbommel tot stand kwam.

Doel

Het doel van Stichting Kringloop Zaltbommel is het genereren van inkomsten voor goede doelen. Dat doen we door bruikbare spullen in te zamelen en te verkopen. Dat we daarmee tegelijk het milieu een goede dienst bewijzen, is een prettige bijkomstigheid. Dat we daarnaast ook een sociale functie vervullen, is eveneens mooi meegenomen. Wie daarover meer wil weten, treft elders op deze site uitgebreide informatie aan.

Binding

De goede doelen die we steunen, kunnen zich zowel dichtbij als veraf bevinden. Wel kijken we doorgaans of er een binding is met ons bedieningsgebied, de Bommelerwaard en omstreken. Zo steunen de we de Voedselbank, deelnemers aan sponsorevenementen zoals  aan Alpe d’Huzes en Duchenne Heroes. Tegelijk steunen we ook de stichting Kenya Care in Zaltbommel, een organisatie die elders in de wereld aidsvrouwen leert om op eigen benen te staan. Een vast criterium bij onze steunverlening is steeds dat het mensen moeten betreffen die hulp nodig hebben.

Noodhulp

Bij noodhulpacties tasten we ook steevast in de beurs, met name als het gaat om acties voor giro 555. In totaal hebben we in de 10 jaar dat we bestaan al zeker voor een kwart miljoen euro aan donaties kunnen overmaken. Daar zijn we met elkaar heel erg trots op. Zo zie je maar dat je zelfs met  gebruikte spullen kleine wonderen kunt verrichten.

Ons team

Wie zijn we? In eerste instantie was dat een handjevol vrijwilligers. Dat zijn er in de loop van de tijd steeds meer geworden. Anno 2015 bestaat ons team uit zo’n 70 mensen. Die draaien iedere week minimaal één dagdeel mee in en om de winkel. De één sorteert spullen, de ander rijdt op de bus, een derde bedient de kassa en weer een ander richt de winkel zo sfeervol mogelijk in. Verder hebben we twee bedrijfsleiders die op freelance basis het hele proces in goede banen leiden. Al met al mensen die ervoor gaan en in al die jaren ongelooflijk veel werk hebben verzet.

Bestuur

De Stichting Kringloop Zaltbommel kent een bestuur dat eindverantwoordelijkheid draagt voor het hele gebeuren. Een belangrijke taak van het bestuur is het beoordelen van de donatie-aanvragen. Als een aanvraag wordt toegekend, wordt die vervolgens voorgelegd aan het vrijwilligersoverleg. Als het overleg instemt met de toekenning, kan de donatie worden overgemaakt. Voor informatie over onze bestuursleden kijkt u op http://www.spullewaard.nl/over+ons/bestuur/

corona
vrijwilliger worden